Start
Välkomna till Föreningen Hovdala Vänners hemsida
Hovdala Vänner har till syfte att främja och utveckla intresset för Hovdala med närområde, dess byggnader, miljöer och historia samt arbeta för bevarande och dokumentation av gamla seder och traditioner och sträva efter att sprida kunskap.Hovdala Vänner ska också stödja andra utåtriktade aktiviteter och söka bidra med idéer till lämpliga aktiviteter för Hovdala.

Hovdala Vänner bildades på våren 2000 och har drygt 150 medlemmar . Ett antal återkommande aktiviteter kring slottet samlar medlemmarna till gemenskap och nöje förenat med intressanta utbyten av kunskap om gångna tiders historia. Försvenskningen av Skåne har varit en mycket intressant men också blodig process, som det finns många exempel på i Hovdalas historia.

Hovdala Vänner har även intresserat sig för hantverksbyn Broslätt, som legat i direkt anslutning till slottet och varit boplats för de hantverkare vilka varit nödvändiga för slottets verksamhet.
foto Anita Danielsson

Nu finns vi även på facebook
https://http://www.facebook.com/hovdalavanner/
Hovdala slott 2019 Hässleholms Kommuns program
http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott.html